Flisnes og Hatlehol nærmiljøpark - prosjektering

Flisnes og Hatlehol nærmiljøpark - prosjektering

Publisert av Eirik Karlsen den 09.11.23.

På klubbmøtet i november fikk vi besøk av Øystein Kummen som representant for Flisnes & Hatlehol nærmiljøpark.

Han stilte opp og informerte om den lange veien og prosessen der er for å få realisert et aktivitetstilbud. Utfordringen til barna i Flisnes og Hatlehol området, er at de er midt i mellom Blindheim og Emblem. Gruppen med frivillige har sett behovet for å få en aktivitetspark i nærmiljøet. De siste årene har de jobbet hardt med å få tak i sponsorer (økonomisk), for å klare kravene som stilles til en "frivillig organisasjon", for å kunne søke Spillemidler (fra Norsk Tipping).

Lions Club Ålesund/Vegsund var tidlig inne og sponset økonomisk dette prosjektet. Det er vi stolte av og det var interessant å se planskissene for parken, og vi gleder oss til den står ferdig; for de har klart de økonomiske kravene og har fått tildelt spillemidler. Så nå er det bare Ålesund kommune som må gi klarsignal.... så setter de i gang!